Học viên tưng bừng tốt nghiệp tháng 4-2017 tại VietBeauty AcademyĐầu tháng 4-2017, Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty tổ chức một buổi chụp hình các bạn học viên đã tốt nghiệp và sắp ra trường đầy ý nghĩa, cảm xúc

hinh-anh-tot-nghiep-thang-4-2017-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag

Cảm ơn các em đã lựa chọn VietBeauty Academy để học nghề, chúng tôi sẽ ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa để có thể truyền đạt tất cả những kiến thức và các kỹ năng khác, để các em thành công trên con đường đã chọn !!!

hinh-anh-tot-nghiep-thang-4-2017-1-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymaghoc-vien-tot-nghiep-thang-4-2017-vietbeauty-academy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-tot-nghiep-thang-4-2017-2-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-tot-nghiep-thang-4-2017-3-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag

Lớp Vẽ Móng Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp

hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-1-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-2-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-3-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-5-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-6-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-7-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-8-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-9-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-10-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-ve-mong-nghe-thuat-thang-4-11-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag

Lớp Chăm Sóc Da Spa

hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-1-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-2-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-3-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-5-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-6-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-7-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-8-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-9-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-10-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-11-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-cham-soc-da-spa-thang-4-12-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag

Lớp Phun Thêu Thẩm Mỹ

hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-0-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-1-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-2-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-3-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-6-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-7-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-8-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-9-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-10-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-11-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-12-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-13-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-14-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-15-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-phun-theu-tham-my-thang-4-16-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag

Lớp Trang Điểm Chuyên Nghiệp

hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-1 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-2 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-3 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-4 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-5 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-6 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-7 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-8 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-9 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-10hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-16 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-11 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-12hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-13
hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-14
hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-trang-diem-chuyen-nghiep-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-15

Lớp Tạo Mẫu Tóc Chuyên Nghiệp

hoc-vien-tot-nghiep-lop-toc-chuyen-nghiep-thang-4-2017-vietbeauty-academy-tap-chi-vietbeauty-4 hoc-vien-tot-nghiep-lop-toc-chuyen-nghiep-thang-4-2017-vietbeauty-academy-tap-chi-vietbeauty-5

Lớp Xăm Hình Nghệ Thuật 

hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-1 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-2 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-8 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-9 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-10 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-11 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-3 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-4 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-5 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-6 hinh-anh-chup-ky-hieu-lop-xam-hinh-nghe-thuat-thang-4-vietbeautyacademy-tap-chi-vietbeautymag-7

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ QUỐC TẾ VIETBEAUTY
Điện thoại: 090.40.40.888 – 090.40.40.999 – 04.3568.2225 (24/24)
Địa chỉ: Trụ sở chính Số 53, Ngõ 73 Nguyễn Trãi – Hà Nội
Website: http://vietbeautyacademy.edu.vn/
Fanpage : Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VietBeauty Academy
https://www.facebook.com/hocviendaotaothammyquoctevietbeautyacademy
Đối tác