Khóa học quản lý-kinh doanh thành công Nail Beauty SalonVừa qua, 14-4-2018 . Khóa học:” Quản lý – kinh doanh thành công Nail Beauty Salon ” do VietBeauty Academy tổ chức diễn ra rất thành công, với đông đảo sự tham gia các học viên VietBeauty.

Khóa học quản lý-kinh doanh thành công Nail Beauty Salon

Đặc biệt với sự góp mặt của 2 vị diễn giả:
Diễn giả: Nguyễn Hải Đăng (TGĐ:Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Vietbeauty)
Diễn giả: Trần Quỳnh Loan (Giáo viên Nail tại: Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Vietbeauty)

Diễn giả: Nguyễn Hải Đăng – TGD Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Vietbeauty
Diễn giả: Trần Quỳnh Loan – Giáo viên Nail tại: Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Vietbeauty

Khóa học quản trị – kinh doanh mang lại cho bạn học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lên kế hoạch, tổ chức và quản lý,…
– Định hướng phát triển nghề sau khi kết thúc khóa học.
– Xây dựng chiến lược kinh doanh ngành Nail.
– Xây dựng Thương Hiệu, tiếp cận và chăm sóc khách hàng.
Đối tác